Co se učíme

 CO NÁS ČEKÁ V ŘÍJNU U KYTIČEK

s našimi průvodci: Ježečkem Vašíčkem a Beruškou Bětuškou a koníkem Tomíkem

 

FOUKEJ, FOUKEJ VĚTŘÍČKU… ( 30.9. – 15.10. 2019)

- podzimní plody v zahradách, rozlišení ovoce x zelenina, pozorování barvy, tvaru, chuti

- seznámení s průvodcem Ježečkem Vašíčkem: Proč nám ježci nesní úrodu ze zahrádky?

- rytmizace říkadel: Foukej, foukej větříčku! Vezmi žlutou tužku

- řazení obrázků ovoce podle velikosti

- Koulelo se koulelo červené jablíčko: grafomotorické cviky – hledání cesty pro jablíčko, jablíčkový labyrint, cvičení s míčky

- poslech pohádky O ztracené hrušce

- seznámení s písničkou Hruška

- výtvarné aktivity: zelenina na záhonku, modelování…

- vytvoření kalendáře na dny v týdnu a počasí, sledování síly a proměnlivosti větru

- využití síly větru: větrník, pouštění draka, upozornění na možné nebezpečí při pobytu venku

- vytváření dráčků z papíru

- hra na flétničku, logopedická chvilka O dráčkovi

- podzimní vycházky do přírody

 

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ  (16.10. – 25.10. 2019)

- seznámení s průvodkyní: Beruškou Bětuškou

- vyhledávání informací na PC, v knihách: druhy hmyzu

- pozorování stavby těla, počítání nožiček

- Proč musí broučci spát?

- did. hra: Počítání s Beruškou: přiřazování teček, přidávání, ubírání podle pokynů nebo obrázkové předlohy

- sběr přírodnin a jejich pozorování v koutku živé přírody

- sestavování časové posloupnosti: od vajíčka k motýlovi

- příprava podzimní slavnosti: Uspávání broučků – vytváření broučků z přírodnin, výroba tykadel, křídel, lucerniček

- zdobení broučka – slamáčka u školky

- pobybové říkadlo: Leze leze brouk

- poslech písničky Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko s pohybovým doprovodem

- seznámení s písničkou: Bum, bum, bum, brouček staví dům!

- skládání mozaiky z přírodnin: venku i ve třídě

- logopedická chvilka, hraní na flétničku

 

MARTIN NA BÍLÉM KONI ( 28.10. – 11.11. 2019)

- seznámení s průvodcem: Koníkem Tomíkem

- legendou příjzdu sv. Martina na bílém koni – komiks

- reprodukce a dramatizace příběhu

- lidové pranostiky: jejich význam, zapamatování si některých, rytmizace

- písničky: Martin jede na koni, Jede Martin na koníčku

- příprava vystoupení u příležitosti prvního martinského průvodu v obci

- vytváření hus a koníků z papíru

- pečení martinských rohlíčků

- logopedické chvilky, hra na flétnu

- did. hra: Kudy běžel koník Tomík?

- pozorování počasí: Přijede Martin na bílém koni?

 

CO NÁS ČEKÁ V ŘÍJNU U SLUNÍČEK?

 

 OVOCE – HRUŠKA, ŠVESTKA, JABLÍČKO, TO JE POCHUTNÁNÍČKO  (30.9.-4.10.)

Budeme poznávat ovoce podle vzhledu a chuti

Upečeme si ovocný koláč

Básnička „Foukej, foukej, větříčku“

Písnička „ Šel zahradník do zahrady“

Hra „Housenka Emila“

Logopedická říkanka „Povidla“

Zkusíme chodit po nakloněné ploše, budeme házet a chytat věci v prostoru

Poslechneme si pohádky „Ježek“ a „Jak se stal zajíc zahradníkem“ – popovídáme si o nich

Vč: zavaříme ovoce, které prvně najde ježek na pracovním listě

 

ŠEL ZAHRADNÍK DO ZAHRADY (7.10.-11.10)

Seznámíme se se čtyřmi druhy zeleniny – cibule, mrkev, zelí a brambor formou obrázků i konkrétní zeleniny

Zasadíme cibuli do PET lahve, části brambor a mrkve do nádoby s vodou

Básnička „Sázím, sázím, zeleninu“

Písnička „Šel zahradník do zahrady“

Vč: zkusíme, jak barví zelí a vyrobíme si mrkev z papíru, tiskátka z brambor

Zacvičíme si s padákem, zaběháme štafetu

Logopedická chvilka – gymnastika mluvidel s opičákem Emilem

 

PRŠÍ, PRŠÍ, JEN SE LEJE (14.10.-18.10.)

Přečteme si pohádku „Prší, prší“, se kterou budeme dále pracovat

Vyzkoušíme si vlastnosti vody – Je mokrá? Voní? Jakou má chuť? Je slyšet? ….

Vyrobíme si měřič vody při dešti a budeme pozorovat, kolik napršelo

Písnička „Prší, prší, jen se leje“

Písnička s pohybem „Ťuky, ťuk, ťukáme“

Básnička s dramatizací „Dešťové kapičky“

Vč s logopedickým cvičením – vyfoukáme barevné bublinky na papír

Seřadíme louže podle velikosti a budeme poznávat barvy na deštníku

Zaskáčeme si přes kaluže a schováme se před deštěm pod padák

 

BROUČCI (21.10.-25.10.)

Zjistíme, kde se bere brouček?  - časová a dějová posloupnost

Budeme hledat a pozorovat brouky v přírodě

Písnička „Prší, prší, jen se leje“

Básnička „Leze, leze brouk“

Taneček – Míša Růžičková „ Brouček“

Pohybová hra „ Beruška ztratila čepičku“

Zkusíme „land art“ – domečky pro broučky a namalujeme pavouka

Budeme si číst z knihy „Broučci“ od Jana Karafiáta

Zacvičíme si na překážkách

 

 DRÁČEK PAPÍRÁČEK  (29.10.-1.11.)

Motivační pohádka „Dráček papíreček“ – představivost, fantazie, myšlenkové operace

Má vítr sílu? – uděláme si pokus

Vč: namalujeme si draka a zkusíme malovat i jeho ocáskem

Pč: venku si vyrobíme draka z padaných listů

Básnička s pohybem „Papírový drak“

Básnička s dramatizací „Větřík“

Zacvičíme si s drakem