Horní VesHorní Ves

Připravujeme pro vás nový web.

Informace k provozu mš ve školním roce 2021 / 2022

Informace k začátku školního roku 2021 / 2022 1

Vkládáme základní informace k provozu mš.

INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

 • provoz mateřské školy je od 6.00 – 16.30 hod.
 • děti se schází do 7.45 hod., omlouvání dítěte vždy do 7.30 hod., režim dne je popsán ve školním řádu přístupném na stránkách mš
 • během měsíce září proběhne rekonstrukce střechy na budově – viz. informace na stránkách, organizace provozu bude jasná po zjištění přesného termínu a zájmu rodičů o náhradní provoz
 • prosím o upravení plateb za stravné a školné, nové ceny a zálohy jsou vyvěšeny na nástěnce a stránkách mš, rodiče předškoláků si zruší platbu školného
 • prosím o kontrolu kontaktních údajů – nahlásit paní učitelkám změny v telefonních číslech nebo trvalém bydlišti, popř. i další informace jako potravinové alergie apod.
 • dále prosím o seznámení se se školním řádem a poté podepsat formulář ve třídě u paní učitelky
 • děti budou na pití opět potřebovat lahvičky a na pobyt venku malý batůžek, vhodné jsou také holínky, pokrývka hlavy a dostatek náhradního prádla na převlečení
 • děti musí mít oblečení do třídy a na pobyt venku, pro pobyt ve třídě musí mít děti obuv s pevnou patou, nejlépe bačkorky z textilního materiálu
 • od začátku školního roku si budou děti po obědě opět čistit zoubky  - budou potřebovat podepsanou pastu, kartáček a kelímek
 • děti, které odchází po obědě si mohou rodiče vyzvednout od 11.45 – 12.00 hod.
 • nadstandartní aktivity: flétnička, jóga, tanečky, angličtina – budeme zjišťovat zájem, začneme v říjnu
 • pro předškoláky budeme zjišťovat zájem o plavecký výcvik – realizace nejspíš na jaře 2022
 • tento školní rok neproběhne sběr papíru
 • na začátku školního roku obdrží rodiče heslo k fotogalerii na stránkách mš, kam budeme vkládat fotografie z akcí a dění ve školce
 • z celoročních aktivit: pozorování růstu našeho lesa, dosazování stromků, základy ekologické ekologické výchovy - Ekoškolka, vydání knihy, cvičení se Sokolem, divadla, projektové dny, exkurze na zajímavá místa

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

 • do mš budou přijímány pouze zdravé děti bez příznaků infekčního onemocnění (kašel, rýma, podrážděné oči, nevolnost, průjem, zvýšená teplota), pokud dojde v průběhu dne ke zhoršení zdravotního dítěte, budou zákonní zástupci informování a dítě by mělo opustit mš v nejbližším možném čase – z provozních důvodů nelze zřídit izolační místnost (jak je uváděno v manuálu MŠMT)
 • prosím o pečlivé sledování zdravotního stavu dětí a poskytnutí dostatečného času na zotavení z nemoci
 • děti ani zaměstnanci se nebudou testovat na covid 19
 • mš nesmí umožnit přítomnost dětí, které nedovršily 6 let, které se vrátily ze země s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území ČR, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy; zároveň mateřská škola není povinná tyto informace zjišťovat, rodič by měl tuto skutečnost oznámit
 • dospělý doprovod dítěte musí nadále používat ve vnitřních prostorách respirátor
 • před vstupem do třídy si dítě důkladně umyje ruce, doprovod si u vstupu desinfikuje ruce
 • nadále platí zákaz donášení vlastních hraček do mš
 • konání akcí v mš se bude řídit podle aktuálního vývoje situace, vždy budeme informovat
 • všechny prostory budou průběžně větrány a desinfikovány jako doposud

 

Datum vložení: 23. 8. 2021 10:17
Datum poslední aktualizace: 17. 10. 2021 17:45
Autor: Správce Webu

Pro rodiče

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28
1
29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Rychlý kontakt

Mateřská škola
Tel.: + 420 565 381 027
e-mail:
sedmikraskahornives@gmail.com

Ředitelka M
Mgr. Marta Stoklasová

Tel.: 603 278 467