Horní VesHorní Ves

Připravujeme pro vás nový web.

Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy 1

Vkládáme informace o zápisu do mateřské školy pro školní rok 2023/2024.

plakát zápis.jpg (371.22 kB)

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

pro školní rok 2023/24

 

Děti jsou přijímány v tomto pořadí:

  1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona, v platném znění, s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v Horní Vsi (k 31. 8. 2023 dítě dosáhlo 5 let nebo je starší a má udělen odklad školní docházky – zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením).   
  2. Dítě, které nejpozději k 31. 8. 2023 dovrší věk 4 let, je řádně očkováno dle § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a které má trvalý pobyt, v případě cizinců místo pobytu v Horní Vsi.
  3. Dítě, které nejpozději k 31. 8. 2023 dovrší věk 3 let, je řádně očkováno dle § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a které má trvalý pobyt, v případě cizinců místo pobytu v Horní Vsi.
  4. Děti, které nemají trvalý pobyt v obci Horní Vsi dle data narození od nejstaršího k nejmladšímu, řádně očkované dle §50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.

 

 

V Horní Vsi 13.3. 2023

Mgr. Marta Stoklasová, ředitelka mateřské školy

Přílohy

plakát zápis.jpg

plakát zápis.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 371,22 kB
Autor: Správce Webu