Horní VesHorní Ves

Připravujeme pro vás nový web.

Zápis do Mateřské školy Sedmikráska pro školní rok 2021/2022

Zápis do Mateřské školy Sedmikráska pro školní rok 2021/2022 1

Informace k zápisu do MŠ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, správní řád a vyhláška o předškolním vzdělávání). V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok v mateřských školách provázejí, je potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, byly respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

V Mateřské škole Sedmikráska se bude konat zápis:

a) osobním podáním žádosti jednoho ze zákonných zástupců, bez přítomnosti dítěte                           ve dnech 3.5. – 7.5. 2021 po předchozí telefonické domluvě

                   kontakt: Mgr. Marta Stoklasová, tel.: 603 278 467

     Přihlášku ke vzdělávání v MŠ naleznete na adrese: www.sedmikraskahornives.cz, popř.       osobně u ředitelky školy.

b) distanční formou s doručením nejpozději do: 14.5. 2021

    Žádost včetně příloh mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

                            − do datové schránky školy: 8gbuxq9

     − e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce:         sedmikraskahornives@gmail.com                 

                            − poštou (rozhodující je datum podání na poštu) - adresa školy:

                              Mateřská škola Sedmikráska, Horní Ves 71, 393 01 Pelhřimov

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Přílohy žádosti

• Kopie rodného listu dítěte - stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem.

• Doložení řádného očkování dítěte nebo doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci - dokládá se potvrzením praktického dětského lékaře.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat od zákonných

jejich originál nebo ověřenou kopii.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Při zápisu do Mateřské školy SEDMIKRÁSKA budou děti přijímány podle těchto kritérií:

1. Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem v obci Horní Ves (děti,          které    dovrší 5 let věku do 31.8. 2021).

2. Děti, které dovrší k 31.8. 2021 tři roky věku a starší k pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem v obci Horní Ves.

3. Děti, které dovrší k 31.8. 2021 dva roky věku a starší k pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem v obci Horní Ves.

4. Děti, které dovrší k 31.8. 2021 dva roky věku k pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem mimo obec Horní Ves.

Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí splňovat povinné očkování podle §50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění (netýká se dětí přijímaných k povinnému předškolnímu vzdělávání).

V Horní Vsi 13.4. 2021

Mgr. Marta Stoklasová, ředitelka mš

 

Datum vložení: 14. 4. 2021 14:34
Datum poslední aktualizace: 28. 4. 2021 16:57
Autor: Správce Webu

Pro rodiče

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Rychlý kontakt

Mateřská škola
Tel.: + 420 565 381 027
e-mail:
sedmikraskahornives@gmail.com

Ředitelka M
Mgr. Marta Stoklasová

Tel.: 603 278 467