Horní VesHorní Ves

Připravujeme pro vás nový web.

O naší malé školce

Mateřská škola SEDMIKRÁSKA, Horní Ves 71, 393 01 Pelhřimov je právním subjektem, jehož zřizovatelem je obec Horní Ves.

Jedná se o malou mateřskou školu s kapacitou 32 dětí. V budově školy se nachází dvě třídy, ložnice, ředitelna, šatny dětí, sociální zařízení, jídelna, kuchyně. V přízemí se nachází třída mladších dětí - Sluníčka. V současné době ji navštěvuje 14 dětí ve věku od 2 let do 4 let. Děti zde mají vhodné zázemí pro postupnou adaptaci na pobyt mimo rodinu a začleňování do kolektivu dětí. V patře se nachází třída starších dětí - Kytiček, kterou navštěvuje 14 dětí ve věku od 4 let do 7 let. Třída je přizpůsobena vzdělávání dětí s povinnou předškolní docházkou. Materiální vybavení i organizace třídy odpovídají potřebám dětí (vhodné hračky, tematické koutky).

Využíváme blízkosti přírody k vycházkám, pozorování změn během roku, přenášení výuky do přírody. Při seznamování s okolním světem se snažíme aktivovat všechny smysly, experimentovat, využívat metodu prožitkového učení.

Vedeme děti k samostatnosti, touze po objevování nových věcí a budování přátelských vazeb. Učíme děti spolupráci, toleranci i schopnosti vyjádřit vlastní názor. Podporujeme blízkou spolupráci rodiny a mateřské školy, pořádáme různé akce, tvořivé dílny, setkávání při příležitosti oslav svátků či tradic. Snažíme se vytvořit dětem klidné prostředí plné pohody, kde se děti cítí bezpečně a mohou se rozvíjet po všech stránkách.

V rámci zpestření pravidelného režimu školy pořádáme různé výlety, projektové dny nebo různá vystoupení. Děti se účastní pravidelných oslav v obci (vánoční posezení, Den matek, vítání občánků).

Mateřská škola je zařízení s celodenním provozem od 6:00h do 16:30h.

Dětem se v současné době věnují 4 pedagogické pracovnice – ředitelka, 3 učitelky . O provoz a stravování se stará paní kuchařka a školnice.

Režim dne v mateřské škole:

 • 6.00 – 7.00- příchod dětí do mateřské školy do třídy Sluníček, spontánní hry
 • 6.45 - děti ze třídy Kytiček odchází do své třídy
 • 7.00 - 8.30 - individuální, skupinová práce, kooperativní hry, komunitní kruh s přivítáním, výchovně vzdělávací činnosti v rámci integrovaných bloků
 • 8.30 – 9.00 - hygiena, příprava na přesnídávku, přesnídávka
 • 9.00 – 9.30 - spontánní hry, výchovně vzdělávací činnost v rámci integrovaných bloků
 • 9.30 – 11.15 - hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku
 • hygiena před obědem
 • 11.15 – 12.00 - oběd, čištění zubů, hygiena, odchod dětí s polodenní docházkou, příprava na odpolední odpočinek
 • 12.00 – 14.00 - odpolední odpočinek, klidové, relaxační činnosti 
 • 14.00 – 14.30 - probouzení dětí, oblékání, hygiena, svačina
 • 15.30 - spojení provozu, předškoláci ze třídy Kytiček se spojují ke Sluníčkům
 • 14.30 – 16.30- spontánní hry, výchovně vzdělávací činnosti, odchod dětí

Identifikační údaje o mateřské škole:

Mateřská škola SEDMIKRÁSKA Horní Ves

Horní Ves 71, 393 01 Pelhřimov

 • IČ: 71002171
 • Tel.: 733 491 299
 • e-mail: sedmikraskahornives@gmail.com
 • Zřizovatel: obec Horní Ves 
 • Ředitelka mateřské školy: Mgr. Marta Stoklasová