Horní VesHorní Ves

Připravujeme pro vás nový web.

Informace k novému školnímu roku

Informace k novému školnímu roku 1

Vkládáme záznam z informační schůzky s rodiči

INFORMAČNÍ SCHŮZKA K NOVÉMU ŠKOLNÍMU ROKU 2022/2023

Datum: 29.8. 2022

Program:

 1. představení týmu mš
 2. seznámení se školním řádem, režim dne
 3.  platby, stravování
 4. co bude dítě ve školce potřebovat
 5. plány na nový školní rok – projekty, akce školy apod.
 6. diskuse

ad1.)

 • přivítání v novém školním roce
 • učitelky ve třídě Sluníček: Bc. Michaela Mikešová, Terezka Skalická – odpolední provoz
 • učitelky ve třídě Kytiček: Mgr. Marta Stoklasová, Michaela Ryslová, DiS.
 • školní asistent: Michaela Besedová
 • provozní zaměstnankyně: Andrea Dvořáková
 • externí spolupráce: Mgr. Lenka Procházková – výuka anglického jazyka

ad2)

 • školní řád je závazným dokumentem pro školu, rodiče i děti
 • je potřeba se s ním seznámit – k dispozici u vchodu do mš nebo na internetových stránkách, seznámení pak potvrdit podpisem
 • provoz mateřské školy:
  • 6.00 – 16.30, předávání dětí ráno nejdéle do 7.45 hod.
  • pozdější příchod je potřeba nahlásit předem (lékař, logopedie apod.), jde vždy o výjimečnou událost, pozdní příchody nelze tolerovat
  • děti budou do třídy Kytiček odcházet v 6.45hod.
  • nově bude odpolední provoz v obou třídách – Sluníčka a děti nepředškoláci budou odpočívat v původní ložnici, předškoláci budou k odpolednímu odpočinku využívat třídu Kytiček, kde budou mít přenosná lehátka, v 15.30 se třídy spojí do třídy Kytiček
  • změny provozu budou na nástěnce, nově i na nástěnce venku u domovního telefonu
 • vyzvedávání dětí:
  • dítě může vyzvednou zákonný zástupce nebo pověřená osoba zaznamenaná na formuláři, postupně provedeme kontrolu kontaktů a pověřených osob
  • děti, které jdou po obědě si můžete vyzvednou mezi 11.45 – 12.00hod.
  • odpolední odpočinek trvá do 14.00 hod., poté děti odchází na svačinku, vyzvedávat děti můžete od 14.30hod.
 • omlouvání dětí:
  • probíhá ústně(předem), telefonicky nebo na messenger školky
  • u předškoláků bude po návratu vyžadován podpis rodičů a uvedení důvodu nepřítomnosti do omluvného listu
  • odhlašování stravy je možné v pondělí do 7.30 a ostatní dny vždy den předem do 14.00 hod., první den neočekávané nepřítomnosti lze vyzvednou oběd (jednou týdně)
  • pravidla odhlašování platí i pro odhlašování odpoledních svačinek, nesmíme dávat svačinku domů, tzn. pokud bude ráno dítě nahlášeno, že jde po obědě, svačinka bez náhrady propadá
 • zdravotní stav:
  • dítě je přijímáno do mš bez příznaků infekčního onemocnění
  • opakovaně tuto situaci řešíme
  • při potvrzené alergii musí lékař vypsat, ve kterém období alergie propuká
  • infekční příznaky: zelená rýma, infekce očí, zažívací potíže
  • infekční onemocnění je potřeba nahlásit: neštovice, spála, vši apod.
  • děti se sádrou, stehy nemohou být do školky přijaté důvodu ochrany jejich zdraví i zdraví dalších dětí
  • prosíme o ohleduplnost vůči ostatním
 • informace o dětech:
  • informace předáváme průběžně
  • možno domluvit si osobní schůzku po přímé pracovní době učitelky
  • v lednu a květnu se budou konat individuální schůzky podle rozpisu

ad3) Platby a stravování

 • stavování:
  • poskytujeme celodenní stravování
  • zvyšují se ceny obědů : svačinky 8 kč, oběd 26Kč, oběd dětí s odkladem 30Kč, pitný režim 4 Kč
  • polodenní stavování: 38Kč, celodenní stravování: 46Kč, celodenní stravování OŠD 50Kč
  • informace o platbách obdržíte společně se seznamem potřeb do školky
  • úplata za vzdělávání zůstává 250Kč a je splatná se zálohou na stravu
 • platby probíhají formou plateb zasílaných na účet mš: 181837220/0300, do poznámky uvést jméno dítěte
 • platby je potřeba zasílat vždy 25. dne na daný měsíc (např. na září zaslat do 25.9.)
 • za každé čtvrtletí proběhne vyúčtování plateb a skutečně odebrané stravy, přeplatky jsou zasílány na účet, že kterého jsou prováděny platby, nedoplatky zasílají rodiče na učet mateřské školy
 • úplata za vzdělávání (školné) činí 250 Kč a zasílá se současně s platbou za stravné
 • předškoláci včetně dětí s odkladem školní docházky školné neplatí

         zálohy na stravování:                celodenní:   900  Kč

                                                                     polodenní:   750  Kč

 • (ceny jídel: přesnídávka 8Kč, oběd 26Kč, děti s odkladem školní docházky 30 kč, svačinka 8 Kč, pitný režim 4Kč)

 

ad4) Co bude dítě v mš potřebovat?

 • dostatek náhradního prádla (spodní prádlo, tričko, tepláčky nebo punčocháče) v tašce nebo kapsáři v šatně
 • oblečení do herny a na pobyt venku (do třídy musí být dítě převlečené)
 • pyžámko na odpolední odpočinek
 • holínky, opalovací krém (v závislosti na roční době a počasí)
 • 2 balení papírových kapesníků na školní rok
 • uzavíratelnou lahev s pítkem (vhodnou do myčky)
 • kelímek, kartáček a pastu
 • tašku na výkresy a výrobky (nejlépe větší dárková taška, aby se do ní vešel i formát A3, může být i větší papírová taška z obchodu)

 

ad5)  Plány na nový školní rok

 • angličtina – každé pondělí, 1. skupina:15.00 – 15.30 hod.

2. skupina: 15.30 – 16.00 hod.

 • tanečky a cvičení:
 •  jednou týdně, den ještě určíme 15.00 – 15.30 hod., každá třída zvlášť
 • logopedická depistáž: 1.11., přihlásit se mohou děti od 3 let, které nenavštěvují logopeda
 • plavání: pro předškoláky a děti starší pěti let, budeme zjišťovat zájem, budeme směřovat na jaro
 • divadla: Klaun Fugo – říjen a leden
 • během podzimu vyjedeme na výlet – bude upřesněno
 • budeme dosazovat stromky do naší lesní školky
 • budeme se snažit připravit projekt na přírodní zahradu a žádat o dotaci
 • plánujeme oslavu sv. Martina, jarmark, tvořivé dílničky, vánoční vystoupení pro seniory
 • zkusíme se zapojit do Recyklohraní – sběr baterek
 • cvičení se Sokolem – budeme plnit úkoly a zapisovat úspěchy do sešítku
 • zubní prevence Curaprox – navštíví nás studenti zubní medicíny a seznámí děti se správným čištěním zoubků (nejspíš v únoru)
 • další akce v průběhu roku vždy vyvěsíme na nástěnku a na stránky školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Správce Webu